Oppbygning av skjelettet

For å bedre forstå muskel og skjelettplager vil det være fornuftig å skaffe seg en bedre forståelse for hvordan skjelettet vårt er bygget opp og fungerer. Vi skal derfor i denne artikkelen se litt nærmere på akkurat det.

Mange viktige oppgaver

Skjelettet kan kalles for reisverket i kroppen, og finnes i alle såkalte virveldyr. Det er mange oppgaver skjelettet skal løse, men blant det viktigste er å kunne bære både muskulatur og sener. Det fungerer også som en svært viktig beskyttelse for vitale organer. Hjernen er for eksempel beskyttet av ett hardt kraniet, og både hjertet og begge lungene har ribbeina som en hard beskyttelse mot ytre påvirkning.

Skjelettet er bygget opp av ulike knokler, det er selve beinene som henger sammen i forskjellige ledd. Det er leddene som fester de ulike knoklene sammen som gjør at vi får en bevegelighet på de ulike delene. Videre er det musklene som er festet til knoklene som er drivkraften og styringen bak slike bevegelsene.

Av andre oppgaver som skjelettet har, så er det å produsere både røde og hvite blodceller og blodplater. Den produksjonen skjer inne i de største knoklene våre, kalt beinmargen. I tillegg til å produsere viktige virkestoffer i menneskekroppen vil også beinmargen inneholde et ekstra reservoar av mineraler som blant annet jern. På den måten kan for eksempel røde blodlegemer erstattes raskt ved blødninger. Både kalsium og fosfat vil også lagres i deler av skjelettet.

Ryggsøylen

RyggsoyleEn av de viktigste delene av et skjelett til virveldyrene (som inkluderer mennesker) er ryggsøylen. I et voksent menneskes kropp vil den normalt bestå av enten 33 eller 34 ulike forskjellige ryggvirvler. Ofte i muskel og skjelettplager er det ryggsøylen det har oppstått problemer i. De ulike delene av søylen består av 7 halsvirvler, 12 brystvirvler, 5 bukvirvler, 5 korsbeinsvirvler og 3 til 4 ulike halebeinsvirvler. Gjerne se over den første artikkelen på siden vår for tips til hvordan du opprettholder en frisk og god rygg, hvor vi blant annet diskuterer sittestillinger og sovestillinger som kan være problematisk.

Ledd

leddI tillegg til ryggsøylen er leddene også ofte utsatt for eksternt stress og plager. Som vi skrev tidligere er leddene det som gjør at vi kan bevege skjelettet med musklene. Leddene forekommer hvor to knokler er satt opp mot hverandre.Siden de to knoklene vil ligge tett inntil hverandre vil det oppstå noe friksjon. Og for å lettere kunne gjennomføre bevegelser er leddene fylt opp av veske. Rundt leddene og flaten mellom de to knoklene vil det ligge det vi kaller for leddbrusk. Leddbrusken vil igjen ligge omgitt av en leddkapsel som fungerer som en form for beskyttelse.

Et av de viktigste leddene vi har er skulderleddet som mange med muskelskader kan ha problemer med. Det er skulderleddet som gjør at armene kan beveges rundt i 180 grader og en skade her vil dermed kunne være veldig bevegelseshemmende. Albueleddet gjør at underarmen bøyes, og hofteleddet og kneleddet gjør at beina kan beveges. I tillegg kommer det egne ledd for hender, fingre, tær og ankler.