Muskler og sykdommer

Muskel og sykdomMed plager i kroppens muskulatur kan det ofte være vanskelig å spesifisere hvor smerten konkret stammer ifra. Og det å kunne lokalisere utspringet fra smerten eller ubehaget er et viktig steg mot rehabilitering. Vi skal derfor i denne artikkelen se litt nærmere på muskulaturen som helhet. På den måten håper vi at du som leser kan opparbeide deg en klarere formening om hvor problemer kan stamme ifra, og vi vil også forsøke å gi noen generelle opplysninger rundt muskelsykdommer. Vi presiserer at du ikke burde selvdiagnostisere deg ved hjelp av informasjon på nettet, og alltid bør ta kontakt med kvalifisert helsepersonell om du har varige plager.

Hva er muskler?

Muskler kan nesten benevnes som kroppens “kjøtt”. Det er vev og sammentrekkbare organer som gjør av vi både kan stabilisere og bevege kroppen. Viktig for muskel og skjelettplager er at de påvirker kroppens holdning, og beskytter blant annet ting som blodkar, nerver og innvoller. Det er også muskulaturen i kroppen som styrer alt fra kroppsåpninger, til transporten av maten som fordøyes gjennom tarmsystemet. Det krever mye energi å bruke muskler, og mye av den energien blir omformet til varme. Så musklene er også med på å regulere kroppens temperatur.

Ett voksent menneske vil som regel ha rundt halvparten av kroppsvekten sin bestående av muskler.

To typer muskler

Det er vanlig å skille mellom to typer muskulatur. Den ene har den vanlig benevningen tverrstripet skjelettmuskulatur. Det er den muskulaturen som gjør at vi kan bevege oss og stå oppreist med god balanse. Den er også viljestyrt, og ved å sende impulser fra hjernen kan du styre de ulike delene av kroppen. Det skjer da med hjelp fra den tverrstripete muskulaturen.

Glatt innvollsmuskulatur er navnet som vanligvis brukes for den andre muskeltypen vi har i kroppen. Den er helt eller delvis del av det autonome muskelsystemet, noe som betyr at de brukes automatisk av kroppen, uten at vi trenger å tenke over det. Eksempler på slik muskulatur er fordøyelsesorganene og hjertemuskulaturen.

Muskelsykdommer

I forbindelse med muskel og skjelettplager er det som regel den tverrstripete muskulaturen som skaper problemer. Ser man mer kun på muskelsykdommer så forekommer de mer sjeldent enn direkte skader påført fra en ytre hendelse. Informasjon om slike skader finner du i en egen artikkel. Noen muskelsykdommer kan være arvelig og genetisk. Noen vil kunne ha en sykdom liggende i kroppen lenge før den slår ut, mens andre kan oppleve en raskere utvikling.

På tross av at det er mange forskjellige former for muskelsykdommer, så vil flere dele de samme symptomene. Blant annet er tretthet og i mer alvorlige tilfeller, lammelse, samt en gradvis nedgang i muskler og styrke, et klassisk kjennetegn på en slik sykdom. Og er det noe man opplever, bør man få det sjekket med kvalifisert helsepersonell. I forhold til å få en diagnose så vil det normalt være relativt enkelt å kunne fastslå om det dreier seg om en muskelsykdom eller ikke. Men det kan i noen tilfeller være vanskeligere å finne fram til en bakenforliggende årsaken. Vanlige metoder som benyttes for å hente mer informasjon om en potensiell sykdom er tidligere historikk, undersøkelse av muskelenzymer, og det utføres også ofte både en biopsi fra muskulaturen samt en elektromyografi.