Muskelskader

MuskelskaderVi har tidligere vært inne på muskelsykdommer og oppbyggingen av muskler. Som en videre påbygging til det skal vi i denne artikkelen se nærmere på muskelskader. De skjer som regel i forbindelse med en ytre påvirkning, og er en av de vanligste formene for muskel og skjelettplager. Normalt er de mer kortvarig av natur, men kan i enkelte alvorlige tilfeller føre til kroniske plager.

To kategorier for skader

Som nevnt innledningsvis vil muskelskader ofte oppstå ved en ytre kraft, gjerne i form av ett direkte støt eller ved en overstrekking av muskulaturen. Støt og overstrekkingskader er de to kategoriene muskelskader man som regel forholder seg til og snakker om. Spesielt innenfor idrett er slike skader vanlig, og i fotball og håndball forekommer støtskader forholdsvist ofte. Strekkskader ser man helst i sammenheng med friidrett, hvor det er raske spurter og taktslag som blant annet i sprint.

Uavhengig av hvilken av de to kategoriene en skade faller under, vil en skade på muskelcellene oppstå sammen med en intern eller ekstern blødning. Blødningen skjer i forbindelse med skader påført alle de små blodårene som ligger i musklene.

Symptomer

Vanligvis vil du oppleve en form for akutt smerte når skaden skjer, og i noen tilfeller, spesielt ved strekkskader, kan du føle noe revne. Smerten vil fort avta i intensitet, men vil kommer fram igjen når muskelen og det skadde området belastes. Avhengig av hvor muskelen er skadet, og hvor stort omfanget er, kan du ha problemer med å bevege kroppsdelen der skaden oppstod. Hvor stor blødningen er vil også være avhengig av alvorligheten av skaden. Skjer skaden i idrett vil du enkelte ganger kunne fortsette med aktivitet en periode til, men vanligvis vil du fort merke at muskelen blir vond og stivner til. Ofte vil dagen etter en mindre skade, spesielt om du fortsetter med aktiviteten, være enda mer øm og vond, og bevegeligheten er som regel også minsket.

Tiltak ved skade

I tidligere avsnitt skrev vi at flere små blodårer i musklene skades med et ytre støt eller strekkskade, og det fører med seg en blødning. Blødningen vil igjen gi en hevelse og en større nedsatt evne og bevegelighet i muskelen. For å minimere en slik hevelse og indre skade bør du derfor stanse aktiviteten du gjør så raskt som mulig.

Et vanlig råd er også å legge en ispose på det skadde området, og gjerne ha en nedkjøling som går over en til to timer. En av de viktigste tingene du kan gjøre er imidlertid å legge et elastisk bind rundt det påvirkede området. Det gjør at blødningen stanses og du vil minske hevelsen. Etter en slik skade bør du holde deg i ro i et par dager, og bandasjen bør også være på i 24 til 48 timer.

Har du hatt en mer alvorlig muskelskade, som både hindrer deg i å bevege deg skikkelig og smerten ikke avtar, bør du oppsøke kvalifisert helsepersonell.