Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Som vi har skrevet om tidligere, er en av de dominerende årsakene til både høyt sykefravær i arbeidslivet, samt uføretrygding, muskel og skjelettplager. En av de viktigste tingene man kan gjøre for å aktivt forebygge slike skader, og det som er en viktig del av rehabiliteringsprosessen, er fysisk aktivitet. Det er temaet vi skal se nærmere på i denne artikkelen.

Lavt aktivitetsnivå

Den fysiske formen på befolkningen i Norge i dag er lavere og dårligere enn den noen gang har vært, og det er en stadig nedadgående kurve. I sammenheng med det ser vi også på samme tid en oppadgående kurve når det gjelder problemer og plager med muskler og skjelett. Mer og mer forskning peker nå på sammenhengen mellom slike problemer og for lite fysisk aktivitet.

Særlig er det barn som befinner seg i en større risikogruppe nå enn tidligere. Kroppens motoriske evner har sin største utvikling i løpet av de første barneårene, og med for lite aktivitet og trening kan grunnlaget for sykdommer og hemmelser i muskler og skjelett bli lagt. Det er også fort gjort å komme inn i en dårlig sirkel om et barn ikke er vant med fysisk aktivitet ifra tidlig alder. Terskelen for å bli med på aktiviteter øker etter hvert som fysikken blir dårligere, noe som igjen fører til mer passitivitet og et større problem..

Motvirker benskjørhet

Det å være i regelmessig aktivitet er påvist å være forebyggende mot en av de vanligste skjelettplagene, nemlig benskjørhet eller osteoporose. Som vi skrev om i forrige avsnitt, er det i barndommen grunnlaget for ikke bare kroppens motoriske evner blir lagt, men man ser også at de barn som driver med regelmessig fysisk aktivitet utvikler en sterkere beinbygning enn de som ikke gjør det. Det fører videre til at man er mer resistent mot osteoporose seinere i livet. Selv for de som har utviklet benskjørhet vil en aktiv livsstil være med på å kunne redusere plager.

Forskjell på muskulatur

Etter hvert som man blir eldre vil både muskelmasse og styrke svekkes. Men hvor raskt denne svekkelsen skjer kan man i stor grad kontrollere selv. Det å trene regelmessig vil nemlig motvirke degraderingen, og det opp i høy alder. Det å kunne opprettholde musklene er viktig for at kroppen skal kunne fungere som den skal. Og for de med muskel eller skjelettplager er det både forebyggende for videre nedbrytning og noe som igjen vil kunne lindre plager. Om kroppen har en dårlig muskulatur vil en også i større grad være mer utsatt for belastningsskader.

Oppsummering

For å oppsummere så har vi i denne artikkelen sett på viktigheten av fysisk aktivitet, og blant annet sett på hvordan den fører til en økt beintetthet i både vokse og barn. En slik tetthet kan forhindre benskjørhet seinere i livet. Ved regelmessig fysisk trening vil man også kunne opprettholde både muskelmasse og styrke, noe som forhindrer muskelsykdommer og plager, samt gjør at man beholder en funksjonsfrisk kropp så lenge som mulig. Så for både de som allerede lider av plager, og de som ønsker å forebygge mot det, bør fysisk aktivitet være høyt prioritet.